دیمانە

گۆڤاری گزنگ، ساڵی ١٩٩٥
                                                                   
هەفتەنامەی میدیا، سەرەتای ٢٠٠٣، بەشی یەكەم
هەفتەنامەی میدیا، سەرەتای ٢٠٠٣،بەشی دووەم
هەفتەنامەی میدیا، سەرەتای ٢٠٠٣،بەشی سێیەم
                                            
هەفتەنامەی میدیا، ساڵی٢٠٠٥

هەفتەنامەی میدیا، ساڵی ٢٠٠٦


هەفتەنامەی ئاوێنە، ساڵی ٢٠٠٦

هەفتەنامەی جەماوەر، ساڵی ٢٠٠٣


هەفتەنامەی یەکگرتوو، ساڵی ٢٠٠٦

 
هەفتەنامەی پەیامی کوردستان، ساڵی ٢٠٠٦

 
ڕێگای کوردستان، ساڵی ٢٠٠٦